Znalost
Domů > Znalost > Obsah
Inteligentní dopravní systém
- Oct 26, 2018 -

Inteligentní dopravní systém

Inteligentní dopravní systém (Intelligent Transport System, dále jen ITS), známý také jako Inteligentní dopravní systém (Intelligent Transport System), je moderní věda a technologie, informační technologie, výpočetní technika, datová komunikační technologie, senzorová technika, , teorie automatického řízení, operační výzkum, umělá inteligence apod.) účinně uplatňované na dopravu, kontrolu služeb a výrobu vozidel, zlepšují dopravu, silnici, spojení mezi spotřebitelem. Tímto způsobem lze vytvořit integrovaný dopravní systém, , zlepšit efektivitu, zlepšit životní prostředí a šetřit energii.

Rozsah použití
Zahrnuje systém přepravy cestujících na letištích a stanicích, inteligentní dispečink městského provozu, inteligentní expediční systém pro rychlostní komunikaci, systém řízení dispečerského řízení vozidel, automatický systém řízení motorových vozidel apod.

role
Inteligentní dopravní systém může zlepšit dopravu a efektivitu dopravy prostřednictvím harmonické a úzké spolupráce lidí, vozidel a silnic, usnadnit dopravní zácpy, zlepšit kapacitu silniční sítě, snížit dopravní nehody, snížit spotřebu energie a snížit znečištění životního prostředí.
Podle aplikace ITS v určitém regionu předpokládaná výhoda v roce 2015 je: snížit dopravní zácpy o 10% až 50%; Úspora energie o 5% ~ 15%; Snížení znečištění ovzduší o více než 25%; Snížit provozní náklady podniku o 5% ~ 25%; Snížení počtu nehod o 30% až 60%.

Autor: Bunny Sun