Zprávy
Domů > Zprávy > Obsah
Ochrana před bleskem pro dopravní světla
- Apr 09, 2018 -

Signální světlo, které je umístěno na sloupech křižovatky, má poskytnout příslušným vozidlům včasné pokyny. Díky své vysoké poloze při montáži je snadno poškozen přímým osvětlením. Napájecí vedení je řízeno řídícím signálem. Není zaveden žádný signálový řádek. Tam je hrozba přímého blesku a přepětí napájecího vedení, takže přepětí a elektrické vedení bude přímo hit. Napětí je ochranou.

Vzpěry pro nastavení semaforů jsou vybaveny omezovači proudu pro přímou ochranu před bleskem a vrcholy držáků a současně omezující zábradlí musí zajistit spolehlivé elektrické a mechanické připojení. Uzemnění samotného držáku nebo ploché oceli 40 × 40 je připojeno k uzemňovací síti samotné konzoly. Požadavek na zemní odpor je menší než 4 ohmy.